Header achtergrond

Adopteer een antroposofische therapie!

Adopteer een antroposofische therapie

De Antroposofische Gezondheidszorg (AG) bestaat meer dan 100 jaar. In deze 100 jaar is er wereldwijd en ook in Nederland veel ontwikkeld en bereikt. In Nederland zijn er echter zorgen over het voortbestaan van de AG. Wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende antroposofische therapieën is daarom hard nodig, maar financiering voor deze onderzoeken is schaars. U kunt helpen door middel van een donatie, waarmee u een stukje van de antroposofische therapie “adopteert” die u een warm hart toedraagt.

De antroposofische geneesmiddelen zijn al jaren niet meer vrij beschikbaar op de Nederlandse markt. De tweedelijns AG ziekenhuiszorg (somatiek en psychiatrie) is verdwenen. De aanvullende ziektekostenverzekeringen worden steeds meer beperkt, waardoor financiering van AG-zorg via deze route steeds minder wordt. Dit heeft grote consequenties voor de inkomsten van met name AG therapeuten en verpleegkundigen. En tenslotte neemt ook het aantal AG zorgprofessionals (huisartsen, therapeuten en verpleegkundigen) af door een gebrek aan opvolging. Kortom, het voortbestaan van de AG staat onder druk. 

Er is behoefte aan hoogwaardige kwaliteit onderzoek waarmee de kwaliteit van de therapieën en de (meer)waarde wetenschappelijk aangetoond wordt. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de antroposofische therapie vormt de basis voor meer bekendheid, acceptatie en (h)erkenning onder alle belanghebbenden, zoals zorgprofessionals, beleidsmakers, zorgverzekeraars en patiënten. Zeker vanuit zorgverzekeraars is de kans van financiering van antroposofische therapieën mede afhankelijk van de wetenschappelijke grondslag. 

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is veel geld nodig. Voor een klein deel is dit te werven via reguliere fondsen, waarbij de concurrentie erg groot is en de kans van slagen klein. Daarom richten we ons tevens op fondsen, financiers en particulieren die waarde hechten aan de erkenning en financiering en daarmee het voortbestaan van deze antroposofische therapieën. 

Lees meer.

Foto: Frank Hoyinck, hoyinck.com

 

Deel deze pagina: mail

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Geef hier jouw advertentie op