Header achtergrond

Biodynamisch akkerbouwbedrijf De Lepelaar een van fieldlabs in Noord-Holland

Er is een akkoord voor de ontwikkeling van het ontwerp voor een bio-fieldlab in Noord-Holland. Biodynamisch akkerbouwbedrijf De Lepelaar is een van fieldlabs, zo meldt Demeter.

Biologische landbouw wordt steeds belangrijker in Noord-Holland. Als één van de zeven transitiepaden naar kringlooplandbouw is de biologische sector constant in ontwikkeling. Deze ontwikkeling vraagt om een locatie waar innovaties worden onderzocht, onderbouwd en zichtbaar gemaakt. Een plek waar successen verder uitgerold kunnen worden en tegelijkertijd geleerd kan worden van mislukkingen: een fieldlab dus.

In het Ontwerp Bio-Fieldlab Noord-Holland wordt er gestreefd naar een gebiedsgerichte aanpak, waarbij kennis en innovatie ontstaan door samenwerking. Door duurzame teelt, product- en techniekontwikkeling ontstaat er een toekomstbestendige manier van bedrijfsvoering, geïnspireerd door de biologische sector. Specifieke vragen vanuit de biologische sector kunnen worden opgepakt en toepassingen kunnen straks worden uitgetest in het fieldlab. Zo kunnen er bijvoorbeeld demo’s met mechanische onkruidbestrijding plaatsvinden, of kunnen de effecten van stikstofuitspoeling onder biologische omstandigheden worden verkend.

Een field-lab is een praktijkomgeving, waar ondernemers en kennisinstellingen samenwerken en experimenteren met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. In dit geval ligt de focus op biologische landbouw. Biodynamisch akkerbouwbedrijf De Lepelaar wordt een de fieldlabs in Noord-Holland.

Op dit moment zit het fieldlab nog in de ontwerpfase en is er een akkoord gegeven op het maken van een ontwerpplan. Verwacht wordt dat het ontwerp in de zomer van 2024 opgeleverd wordt, waarna gestart wordt met de realisatie van het fieldlab.

Deel deze pagina: mail

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Geef hier jouw advertentie op