Header achtergrond

Dierwaardigheid in de veehouderij

Op dinsdag 13 juni 2023 werd aan de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer het manifest Dierwaardigheid in de veehouderij aangeboden.

Dit is een manifest van de Dierencoalitie, dat zijn de Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (voorheen CDON), een samenwerkingsverband van zeventien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging.

Tot de ondertekenaars behoren ook Stichting Demeter, Odin en EkoPlaza. Ze staan prominent vermeld op de paginagrote advertentie die op woensdag 14 juni verscheen in NRC. Meer is te vinden op de website dierwaardig.org:

‘Op dit moment onderhandelt onze overheid achter de schermen met de landbouwsector over de invulling en uitwerking van een dierwaardige veehouderij. Dat is een achterhaald debat want de wetenschap heeft allang vastgesteld wat daarvoor nodig is. Ondergetekenden van het Manifest Dierwaardige Veehouderij roepen het kabinet op om de onderstaande aanbevelingen – op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten voor dierwaardigheid – wettelijk te verankeren.’

Op donderdagmiddag 15 juni is er een Commissiedebat Dieren in de veehouderij met de diverse politieke betrokkenen.

‘Ondergetekenden van het Manifest Dierwaardige Veehouderij steunen het initiatief van de Dierencoalitie en daarmee de oproep aan het kabinet om onderstaande uitwerking van de meest recente wetenschappelijke inzichten van dierwaardigheid wettelijk te verankeren.’

Iedereen kan het manifest ondertekenen.

De tekst van de advertentie luidt als volgt:

‘Vind je ook dat dieren in de veehouderij beter behandeld moeten worden? Dat ze recht hebben op goede voeding en een gezonde leefomgeving? Ben je het ermee eens dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen?

Een grote groep wetenschappers, bedrijven, organisaties en burgers deelt die mening. En wij maken ons ernstige zorgen over de uitkomst van de lopende onderhandelingen. Op dit moment spreekt de minister met de sector over de invulling en uitwerking van een dierwaardige veehouderij.

De minimale vereisten voor een dierwaardig bestaan zijn echter allang vastgesteld door de wetenschap. De ondertekenaars van het manifest roepen de minister op om deze wetenschappelijke voorwaarden op te nemen in de wet. Zo maken we samen een einde aan pijnlijke ingrepen, zoals het afbranden en afknippen van snavels, hoorns en biggenstaartjes.

En kunnen alle dieren hun natuurlijke gedrag vertonen:

  • jonge dieren groeien op bij hun moeders
  • varkens kunnen wroeten en modderbaden nemen
  • alle koeien en kalveren kunnen grazen in de wei
  • konijnen kunnen graven en knagen
  • kippen kunnen een stofbad nemen
  • eenden kunnen zwemmen
  • geiten kunnen klimmen’

Deel deze pagina: mail

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Geef hier jouw advertentie op