Header achtergrond

Goed formuleren wat antroposofische gezondheidszorg is

Hoe breng je duidelijk en eenduidig onder woorden wat de meerwaarde van antroposofische gezondheidszorg (AG) is? Deze vraag stond centraal voor een onderzoeksgroep van afwisselend twaalf tot vijftien mensen, die gedurende meerdere maanden bij elkaar kwam in Hogeschool Leiden. Artsen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, bestuursleden van onder andere het Platform Antroposofische Gezondheidszorg, de Antroposofische Vereniging in Nederland en Antroposana, onder begeleiding van lector Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden Erik Baars, kwamen bij elkaar om helderheid te ontwikkelen rond dit vraagstuk. We kregen hulp van een professional op het gebied van positionering, zodat we deze ontwikkeling professioneel konden aanpakken.

Hoe formuleer je treffend wat de meerwaarde van antroposofische gezondheidszorg is? Hoe vind je de juiste woorden die de warme, op het leven gerichte en tegelijk ook effectieve werkwijze van deze humane zorg omschrijft? En wel die kernwoorden waarbij iedereen gelijk snapt waar het om gaat? Oftewel: hoe kan je voor de antroposofische gezondheidszorg een communicatie-strategie, een taal ontwikkelen die kwalitatief zichtbaar en kenbaar maakt wat de AG is en doet?

Antroposofische zorgprofessionals hebben gedurende ruim honderd jaar veel ervaring opgebouwd en de kracht en werkzaamheid van deze zorgvorm bewezen. Door een andere kijk op ziekte en gezondheid, waarbij de mens als geheel serieus wordt genomen, geeft deze zorg een professionele verbreding aan de reguliere gezondheidszorg. Daar waar de reguliere zorg zich achter de oren krabt, heeft de antroposofische zorg inmiddels natuurlijke medicijnen en therapieën ontwikkeld die een aanvullend antwoord kunnen geven. Dezen zijn inzetbaar bij onverklaarbare verschijnselen en bij de zogenoemde ‘hopeloze gevallen’, bij nieuwe ziektes en bij uitvloeisels daarvan. Voor kinderen, jongeren, mensen met moeilijke psychische problemen, uitbehandelde mensen en de ouder wordende mens. En wel omdat er een toenemende behoefte is bij zorgvragers en zorgverleners om tegemoet te komen aan het vinden van antwoorden op gezondheidsproblemen die regulier onoplosbaar lijken te zijn. Bovendien worden mensen zich meer bewust van de belasting van mens en aarde door het gebruik van chemische stoffen. 

Veelal blijkt onnatuurlijke medicatie vaker, langer en meer gebruikt te worden dan nodig is, bij gebrek aan kennis voor een alternatief. Terwijl hier in toenemende mate behoefte aan is! Zo wordt nu de werking van mistletoe bij kanker uitgebreid onderzocht in een groot regulier Duits laboratorium. En zo is AnthroMed een erkende en geregistreerde merknaam voor antroposofische, homeopathische en naturopathische medicijnen. De werking van Positieve Gezondheid wordt erkend en ingezet. Via internet is een minor beschikbaar: ‘Aandacht voor jou als geheel’; er is een film over het antroposofische kindertherapeuticum, en er is een uitzending van het tv-programma De Verwondering met Machteld Huber over vertrouwen en verwondering beschikbaar.

Een actueel probleem is een toenemend tekort aan opvolgers. Er zijn minder antroposofische artsen en therapeutische centra. Het is gewenst en nodig dat jonge artsen en andere zorgverleners de meerwaarde inzien om zich bij te scholen vanuit antroposofisch perspectief. Zodat zij deze wetenschapsverruiming zinvol kunnen inzetten voor de gezondheid van hun medemens. De nieuwe gezichtspunten en mogelijkheden die deze zorg biedt, spreken de mens direct aan in zijn authenticiteit en autonomie. Mensen worden gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid. Dat werkt enthousiasmerend, stimulerend en genezend. De zorgontvanger krijgt een perspectief dat op zijn hele wezen van toepassing is, waardoor de ziekte als ontwikkelingskans gezien kan worden, kloppend bij zijn leven en biografie. Zo wordt de zorg toekomstgericht en vanuit vertrouwen ingezet, meebewegend met de mogelijkheden die er bij de persoon zelf zijn. Daardoor voelt die persoon zich gehoord, gezien, geraakt en op maat geholpen met hulp die aansluit bij wie hij is. Dat werkt inspirerend voor zowel zorgontvanger als zorgverlener!

Wat de antroposofische gezondheidszorg te bieden heeft, kun je vooral ervaren. Nu nog de woorden vinden die regulier herkend worden, zodat je als antroposofisch zorgprofessional kunt aansluiten bij de reguliere zorg en vervolgens kunt samenwerken. Dat was ons doel. 

Madeleine Wulff – bestuurslid Antroposana

Deel deze pagina: mail

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Geef hier jouw advertentie op