Header achtergrond

Het heeft allemaal niet mogen baten

Demeter Nederland maakte vandaag de uitslag van de stemming in het Europarlement bekend.

De biologische en biodynamische sector, waaronder Stichting Demeter, is teleurgesteld en bezorgd. Ondanks al onze protesten heeft het Europees Parlement vandaag met een meerderheid van 307 tegen 263 leden ingestemd met het vrijgeven van voedselgewassen waarvan het DNA met nieuwe technieken is aangepast.

Een meerderheid vindt dat veiligheidsbeoordelingen niet langer nodig zijn voor nieuwe gentech-gewassen. "Veiligheidsbeoordelingen zijn van groot belang om risico's van gentechgewassen voor de natuur en onze gezondheid uit te sluiten. Het is zeer zorgelijk dat gentechgewassen zonder veiligheidsbeoordeling in ons milieu en op ons bord terecht komen als deze wet doorgaat. De biotech-industrie heeft alles op alles gezet om de regels voor gentech af te schaffen. Zeer zorgelijk dat de lobby van multinationals het in Brussel wint van de belangen van milieu, consumenten en boeren", zegt Europarlementariër en medeonderhandelaar Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) in reactie op de stemming.

Keuzevrijheid

Klein lichtpuntje is dat het parlement erop staat dat er op het etiket van gentech-voedsel de aanduiding 'nieuwe genomische technieken' wordt vermeld. Een voorstel daartoe werd aangenomen. "Keuzevrijheid voor consumenten is belangrijk. Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat Nederlanders willen weten of ze gentechvoedsel op hun bord krijgen; ze willen de keuze hebben om daar wel of niet voor te kiezen. Die keuzevrijheid bereik je enkel door een vermelding op het etiket", aldus de Europarlementariër.

Hoe nu verder?

Nu het Europees Parlement heeft gestemd voor het vrijgeven van nieuw gentech-voedsel, is het van belang welk standpunt de nationale EU-ministers innemen. Enkel de Europese landbouwministers kunnen nu nog ervoor zorgen dat veiligheidsbeoordelingen wel verplicht blijven. Ook de vraag of er inderdaad een etiket op gentech-voedsel komt is afhankelijk van het standpunt dat de Ministers innemen. De Tweede Kamer riep de Nederlandse minister Adema (Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) afgelopen oktober per motie op om de keuzevrijheid van consumenten te waarborgen en ervoor te zorgen dat de biologische sector gentech-vrij kan blijven.

Vraag & aanbod

Cursus & opleiding
Cursus Autobiografisch Schrijven start 24 mei. Al schrijvend maak je nader kennis met je eigen leven. Je krijgt verschillende, met elkaar samenhangende, schrijfopdrachten. Je schrijft ter plekke en er zijn voorleesrondes. Meer informatie: biografiek.nl/cursus/autobiografisch-schrijven-2024
Cursus & opleiding
Zit er een leraar in jou? Ontdek het tijdens de Open Dag vrijeschool Pabo op vrijdag 5 april. www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo
Aktieve vakanties
10e Eigentijds Kinderfestival. Van 18 t/m 22 augustus op de prachtige terreinen van Ecolonie in Frankrijk. Waar kinderen van 5 t/m 15 jaar vier dagen lang onvergetelijke ervaringen opdoen. Reserveer op tijd: www.eigentijdskinderfestival.nl
Geef hier jouw Vraag & aanbod op