Header achtergrond

Het kan zo niet goed gaan in de landbouw

Wetenschapper en biologische akkerbouwer Meino Smit is gepromoveerd op de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Zijn conclusie? Als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, moet het landbouwsysteem volledig op de schop: minder machines, meer arbeid, kleinschalige bedrijven, lokale afzet. Zijn ideeën vallen in goede aarde bij pasafgestudeerde natuurvriendelijke boeren. Hoe komt deze nieuwe generatie boeren aan landbouwgrond?

‘Na de middelbare school ben ik naar de landbouwuniversiteit van Wageningen gegaan en heb daarna diverse theoretische en wetenschappelijke banen gehad. Op mijn vijfenveertigste heb ik samen met mijn vrouw de sprong gewaagd en ons huidige akkerland in Paterswolde gekocht. We werken biodynamisch. De extra dimensie van dynamisch spreekt ons aan en deze vorm van landbouw is in potentie het meest duurzaam.’

‘Als boer verbaasde Meino zich erover dat de huidige landbouw zoveel energie en grondstoffen nodig heeft. Zijn gedachte “dit kan toch niet goed gaan?” was de aanleiding om in Wageningen te promoveren op de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Naast het runnen van zijn akkerbouwbedrijf heeft hij in een promotieperiode van acht jaar alle processen in de landbouw doorgerekend. Het klimaatakkoord van Parijs nam hij als randvoorwaarde. Meino: “Mijn vermoeden bleek juist. Als je de schade aan het milieu meetelt, heeft Nederland allesbehalve een efficiënte landbouw. Mijn grootste eyeopener? Dat het nog erger is dan ik dacht. Het is absurd dat dit landbouwsysteem bestaat.”’

‘Hoe kan het aantal klimaatbestendige landbouwbedrijven toenemen? De huidig grondprijs is onbetaalbaar voor een startende boer. Daar heeft Meino ook ideeën over. Tussen 1999 en 2010 was hij voorzitter van BD Grondbeheer, een stichting die met donaties van burgers landbouwgrond aankoopt en zonder winstoogmerk verpacht aan biodynamische boeren: “De aanpak van BD Grondbeheer kan de systeemverandering versnellen.”’

Lees meer bij BD Grondbeheer

Vraag & aanbod

Cursus & opleiding
Cursus Autobiografisch Schrijven start 24 mei. Al schrijvend maak je nader kennis met je eigen leven. Je krijgt verschillende, met elkaar samenhangende, schrijfopdrachten. Je schrijft ter plekke en er zijn voorleesrondes. Meer informatie: biografiek.nl/cursus/autobiografisch-schrijven-2024
Cursus & opleiding
Zit er een leraar in jou? Ontdek het tijdens de Open Dag vrijeschool Pabo op vrijdag 5 april. www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo
Aktieve vakanties
10e Eigentijds Kinderfestival. Van 18 t/m 22 augustus op de prachtige terreinen van Ecolonie in Frankrijk. Waar kinderen van 5 t/m 15 jaar vier dagen lang onvergetelijke ervaringen opdoen. Reserveer op tijd: www.eigentijdskinderfestival.nl
Geef hier jouw Vraag & aanbod op