Header achtergrond

Merkwaarde en naamsbescherming vrijescholen

De Vereniging van vrijescholen heeft in de eerste helft van 2021 samen met de leden een plan opgesteld voor de periode 2021-2026. In dat plan zijn de visie, de missie en de kernwaarden van de vereniging opnieuw beschreven. Bovendien zijn zeven aandachtsgebieden benoemd waarvoor in de vereniging bijzondere aandacht en inzet zal zijn. Het werd in juni aan de ledenvergadering gepresenteerd.

Voorzitter Laurens Knoop zegt: ‘We geven ruimte aan ruim 30.000 leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen vanuit de antroposofische menskunde. De kwaliteit van het onderwijs is in de afgelopen jaren verder toegenomen en de populariteit van het vrijeschoolonderwijs is groter dan ooit. Er zijn zelfs meer jonge mensen die vrijeschoolonderwijs willen volgen dan er plaatsen zijn. Mede daardoor groeit het aantal scholen door en is een aantal initiatiefgroepen voor nieuwe vrijescholen actief, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.’

De zeven aandachtsgebieden zijn: Onderwijskwaliteit & onderwijsontwikkeling, Diversiteit & toegankelijkheid, Antroposofische identiteit, Merkwaarde & naamsbescherming, Vrijeschoolonderwijs 0-18 jaar, Toename aantal vrijeschoolleraren en Vrijheid van onderwijs. In een dossier op de website van de vereniging wordt dit, evenals het overige plan, verder toegelicht.

Over Merkwaarde & naamsbescherming wordt daar bijvoorbeeld geschreven:

‘Er is bij het algemene publiek weinig kennis over vrijeschoolonderwijs. Bovendien wordt vrijeschoolonderwijs af en toe negatief belicht in de media. De Vereniging wil in de periode 2021-2026 een actieve rol spelen bij de positieve beeldvorming over vrijeschoolonderwijs, mede gebaseerd op de eigen pedagogische visie en inhoudelijke kennis en 100 jaar ervaring.

De Vereniging zet zich verder in voor naamsbescherming. Het “merk” vrijeschool dreigt te verwateren door oneigenlijk gebruik door scholen die geen vrijeschoolonderwijs aanbieden. De termen vrijeschool en vrije school kunnen niet worden geregistreerd. Waldorf is een EU-handelsmerk waarvan de Bund der Freien Waldorfschulen de eigenaar is. Er zijn strenge richtlijnen voor het uitgeven van licenties rondom het naamgebruik buiten Duitsland. Zonder expliciete toestemming van de Bund mogen Nederlandse scholen zich geen Waldorfschool noemen.’

Ook publiceerde de vereniging in het kader van het ‘vrijeschoolkompas’ inmiddels de vijfde van uiteindelijk acht uitgangspunten voor vrijeschoolonderwijs: ‘Veel (startende) leraren en ouders hebben verdiepende vragen over de achtergrond van de vrijeschool. In het kompas wordt de visie achter het onderwijs beschreven aan de hand van acht uitgangspunten. Daarin wordt uitvoerig toegelicht waarom we doen wat we doen op de vrijeschool én wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk.’

De eerste vijf uitgangspunten zijn: Menskunde, Leeftijdsfasen, Curriculum, Pedagogisch-didactisch handelen en Autonomie van de leraar. De resterende drie zullen zijn: Verbondenheid, Spirituele oriëntatie en Vitaliteit.

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Geef hier jouw advertentie op