Header achtergrond

Natuurlijk! – Natuurlijke Kraamzorg

De Natuurlijke Kraamzorg bestaat 10 jaar en daarom heeft het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar de (meer)waarde van de Natuurlijke Kraamzorg. De uitkomsten zijn boven verwachting positief.

Invloed op de gehechtheidsontwikkeling

In de geboortezorg is veel aandacht voor de ontwikkeling van de gehechtheid. De eerste levensweek is hiervoor van groot belang, misschien wel cruciaal. Moeilijkheden in de ontwikkeling van de gehechtheid kan tot grote problemen leiden in het latere leven. Een grote meerderheid van de ondervraagden in dit onderzoek geeft aan dat de Natuurlijke Kraamzorg een belangrijke bijdrage levert aan de gehechtheidsontwikkeling.

Veel baat bij Natuurlijke Kraamzorg

De kraamverzorgenden en de ouders die de vragenlijsten ingevuld hebben, noemen als kenmerken van de Natuurlijk Kraamzorg: warmtezorg, prikkelreductie, gebruik van natuurlijke materialen en natuurlijke middelen om moeder en kind te ondersteunen. Dat lijken alledaagse zaken. Toch geven zowel ouders als kraamverzorgenden aan dat ze hiermee beginnende medische problemen kunnen voorkomen, zoals een beginnende borstontsteking en wondinfectie. Bijna alle geïnterviewde moeders geven aan dat ze zich bij de Natuurlijk Kraamverzorgende in goede handen voelden.

Ouders geven aan: “Waarom wist ik dit niet eerder? Natuurlijke Kraamzorg heeft zoveel te bieden. Deze kennis moet gebruikt worden in alle kraamzorg.”

Vergelijking met reguliere kraamzorg

Ouders die een vergelijking kunnen maken, omdat ze eerder al reguliere zorg ontvingen, gaven aan verrast te zijn over de kennis, de inzichten en de vaardigheden die ze nog kregen van de Natuurlijke Kraamverzorgenden. De meeste geïnterviewde moeders geven aan dat ze de door hen ervaren kraamzorg iedereen wel zouden gunnen. Het kraamgezin moet dan natuurlijk wel openstaan voor aanvullende inzichten.

Natuurlijke Kraamzorg is niet bekend genoeg

In sommige kraambureaus is het voor ouders mogelijk om voor Natuurlijke Kraamzorg te kiezen, maar lang niet bij alle. Ook is niet altijd een kraamverzorgende beschikbaar die Natuurlijke Kraamzorg in haar pakket heeft. Dit betekent dat de gewenste toename van de bekendheid van de mogelijkheden van de Natuurlijke Kraamzorg gepaard zal moeten gaan met het opleiden van meer kraamverzorgenden in de Natuurlijke Kraamzorg.

Ontstaan Natuurlijke Kraamzorg

10 jaar geleden is de opleiding Natuurlijke Kraamzorg gestart vanuit de ervaring van een groep kraamverzorgenden, die in de praktijk ontdekt hadden dat de praktische toepassing van inzichten uit de antroposofie in jonge kraamgezinnen enorm goed werkt. Daarmee voegt de Natuurlijke Kraamzorg zich in de reeks initiatieven die geïnspireerd worden door de antroposofie, zoals de vrijeschool, de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofische gezondheidszorg.

Link naar het onderzoeksverslag

Deel deze pagina: mail

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Geef hier jouw advertentie op