Header achtergrond

Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie (NVAGP)

De NVAGP, de Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie, is in juni 2023 opgericht. Zij is een nieuwe beroepsvereniging, die is geformeerd na fusie van de NVAP, de Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie, en de BPHA, de Beroepsvereniging Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie.

De NVAGP stelt zich ten doel: het bevorderen van de beoefening en de ontwikkeling van antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie en orthopedagogie. Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie helpt bij je persoonlijke vragen en problemen. In therapie en begeleiding kijken we naar het geheel van jouw persoon, je situatie en levensverhaal.

Jouw hulpvraag begeleiden is voor ons meer dan een probleem oplossen: voorop staat om je te helpen zelf weer kansen te gaan zien waarmee je verder te kunt. In een prettige vertrouwde samenwerking, vind je zowel inzicht, je eigen koers als een bij jou passend antwoord.

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een van onze psychologen, psychosociale hulpverleners, gesprekstherapeuten of orthopedagogen in jouw omgeving, of doorverwezen worden door je huisarts. Voor therapeutische begeleiding/gespreks- of antroposofische psychotherapie hoef je beslist niet bekend te zijn met antroposofie. Klik op de naam van een van onze leden voor de contactgegevens.

Vraag & aanbod

Aktieve vakanties
10e Eigentijds Kinderfestival. Van 18 t/m 22 augustus op de prachtige terreinen van Ecolonie in Frankrijk. Waar kinderen van 5 t/m 15 jaar vier dagen lang onvergetelijke ervaringen opdoen. Reserveer op tijd: www.eigentijdskinderfestival.nl
Cursus & opleiding
Zit er een leraar in jou? Ontdek het tijdens de Open Dag vrijeschool Pabo op vrijdag 5 april. www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo
Cursus & opleiding
Cursus Autobiografisch Schrijven start 24 mei. Al schrijvend maak je nader kennis met je eigen leven. Je krijgt verschillende, met elkaar samenhangende, schrijfopdrachten. Je schrijft ter plekke en er zijn voorleesrondes. Meer informatie: biografiek.nl/cursus/autobiografisch-schrijven-2024
Geef hier jouw Vraag & aanbod op