Header achtergrond

Negentig jaar antroposofisch ondernemen in Amerika

Maatschappelijke driegeleding, de ideeën van Rudolf Steiner over de inrichting van de maatschappij, maakte al snel na de introductie in 1919 school in Amerika. Dit was te danken aan Ralph Courtney, die Steiner ontmoette omdat hij in Europa werkte voor de New York Herald Tribune. Kort daarop keerde hij terug naar de Verenigde Staten, waar hij belangstelling voor Steiners ideeën probeerde te wekken. Het werd zijn levenswerk, waarbij hij begon met het oprichten van de Threefold Group en de diverse bijbehorende ondernemingen in New York City.

In 1926 verwierf de groep een kleine boerderij op Hungry Hollow Road in wat toen nog South Spring Valley was, bij New York. Het doel was een congrescentrum op te richten, een zomerverblijf en een biodynamische boerderij om het restaurant in New York City te beleveren.

Biologisch-dynamische landbouw begon aldus vrijwel direct. De Threefold Farm praktiseerde de biodynamische methode die kort tevoren door Steiner was ontworpen. Deze bd-boerderij was de eerste in Noord-Amerika en liep met een biologische en duurzame manier van werken decennia vooruit op de chemische benadering van de Silent Spring, waarvoor het bewustzijn pas in de jaren zestig ontwaakte.

Negentig jaar zijn intussen verstreken, een onverwacht lange tijd van een combinatie die misschien niet direct voor de hand ligt, maar dus toch realiteit is: antroposofisch ondernemen in Amerika.

Vraag & aanbod

Diversen
Ademende verven en milieuvriendelijke werkwijze: Ecologisch schildersbedrijf Rob van Ede. www.schildersbedrijfrobvanede.nl/
Diversen
Jaarthema 2024: Het grote ademritme van de maan in ruim 18 jaar De maan verschijnt elke maan anders. Haar karakteristieke eigenschappen in winter, lente, zomer en herfst worden van 2015 tot 2024 steeds opvallender. www.liesbethbisterbosch.org/
Cursus & opleiding
Zit er een leraar in jou? Ontdek het tijdens de open dag vrijeschool Pabo op zaterdag 16 december 2023 of zaterdag 3 februari 2024. www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo
Geef hier jouw Vraag & aanbod op