Header achtergrond

Nieuw besturingssysteem koude kas Warmonderhof

Op Warmonderhof is onlangs een nieuw kasbesturingssysteem geïnstalleerd van Priva dat het studenten mogelijk maakt te leren werken met dit moderne glasteeltsysteem in een biologische teeltomgeving.

Er bestaat inmiddels heel veel kennis over plantfysiologie en het optimaal telen in de kas. Deze kennis is vooral ontwikkeld voor de gestookte teelt, maar is zeker ook te gebruiken in ongestookte kassen, zoals veel biologische telers gebruiken.

Priva levert wereldwijd kassystemen. Het nieuwe besturingssysteem is een gezamenlijke investering van Warmonderhofstede en Aeres MBO Dronten Warmonderhof, om zo de BOL-studenten en BBL-studenten de gelegenheid te bieden met dit computerprogramma te leren werken. Tuinder Marloe Mens: “We willen de bestaande kennis over de koudekasteelt uitbreiden naar glasteelt voor de biologische tuinbouw. Mede met hulp van onze studenten gaan we de komende jaren allerlei data verzamelen waarmee zij als toekomstige biologische en biologisch-dynamische tuinders in de koude kas hun voordeel kunnen doen. De verzamelde kennis willen we uiteindelijk liefst ook gaan delen met biologische en biologisch-dynamische tuinders in het land”.

De komende tijd wordt de kas ingeregeld specifiek voor de teeltomstandigheden op Warmonderhof. Tuinder Marloe Mens trekt hierin samen op met docent tuinbouw Maarten Vrensen. Marloe Mens: “Je kunt met dit systeem de hele teelt beheersen en monitoren. Ook wijzelf gaan nog op cursus om dit systeem tot in de puntjes te leren kennen, zodat wij het op onze beurt weer kunnen gaan overdragen aan de studenten”.

Lees meer bij Warmonderhof.

Vraag & aanbod

Cursus & opleiding
Za 27 januari. Grote Open Dag Warmonderhof. 10.00 - 14.00 uur. Kom alles te weten over de opleidingen. Met rondleidingen, informatiesessies en meer. Info + aanmelden: aereswarmonderhof.nl/contact/aanmelden-open-dagen
Diversen
Ademende verven en milieuvriendelijke werkwijze: Ecologisch schildersbedrijf Rob van Ede. www.schildersbedrijfrobvanede.nl/
Cursus & opleiding
Zit er een leraar in jou? Ontdek het tijdens de open dag vrijeschool Pabo op zaterdag 16 december 2023 of zaterdag 3 februari 2024. www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo
Geef hier jouw Vraag & aanbod op