Header achtergrond

Ouderenzorg Rudolf Steiner Zorg Den Haag is gegaan naar HWW zorg

De Haagse woon- en wijkzorgorganisatie HWW zorg heeft een gedeelte van Rudolf Steiner Zorg overgenomen. Op 6 en 7 maart zijn de cliënten van twee locaties aan de Nieuwe Parklaan 58 (het Tobiashuis en het Duinhuis) en de bewoners van het Floris Arntzeniusplein 65 (De Brug) verhuisd. Zij wonen nu bij HWW zorg locatie Houtwijk aan de Architect Duikerstraat 19 in Den Haag. Deze locatie is de afgelopen maanden aangepast om zorg vanuit de antroposofische filosofie te kunnen aanbieden. 

Rudolf Steiner Zorg is onderdeel van de Raphaëlstichting. De stichting oriënteerde zich vanaf 2022 op partijen die de zorgactiviteiten van Rudolf Steiner Zorg kunnen continueren. Hierbij is een splitsing gemaakt in gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Voor de ouderenzorg is deze gevonden in HWW zorg. "Wij waren geïnteresseerd in de overname, omdat anders de antroposofische zorg voor ouderen zou verdwijnen uit Den Haag," vertelt bestuurslid Greetje de Grooth. “Inclusiviteit is heel belangrijk voor HWW zorg. Wij zijn er in Den Haag voor iedereen die zorg nodig heeft. En dus zijn wij met de Raphaëlstichting in gesprek gegaan. Wij zijn blij dat wij ons aanbod hebben verrijkt met zorg vanuit antroposofische inzichten en wij deze doelgroep een passende plek kunnen aanbieden. HWW zorg is een continu lerende organisatie. Dit biedt tal van kansen voor de ontwikkeling van onze zorgverleners en het verder verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg in Den Haag.”

Bas Holvast, lid raad van bestuur Raphaëlstichting, licht toe wat de aanleiding is voor de overname. “De Raphaëlstichting is vooral een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, terwijl Rudolf Steiner Zorg ook een zorgorganisatie is voor ouderenzorg. Daarnaast maken de verspreide locaties en de te kleine schaal waarop wij het in Den Haag organiseren, niet mogelijk om financieel gezond te zijn. We vinden het belangrijk om de beide zorgvormen, de verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg, duurzaam en met behoud van antroposofische identiteit te borgen. Goede inbedding in de stad Den Haag is steeds belangrijker om de kwaliteit van zorg en keuzevrijheid voor de cliënt te bieden.”

De overname door HWW zorg zorgt allereerst voor borging van kwaliteit van zorg voor de bewoners van Rudolf Steiner Zorg. Tegelijkertijd draagt dit eraan bij om op lange termijn de antroposofische zorg in Den Haag te kunnen continueren. Ook zorgmedewerkers en paramedici verhuizen mee met bewoners mee naar de locatie Houtwijk. “Dit was voor ons een belangrijke voorwaarde om de antroposofie te kunnen borgen,” vertelt De Grooth. “Er is een werkgroep geformeerd met collega’s uit beide organisaties. De werkgroep kijkt naar belangrijke elementen in de antroposofie en hoe deze geborgd kunnen worden op onze woonzorglocatie Houtwijk. Denk daarbij aan bijvoorbeeld medicatie, voeding of speciale therapieën. Het is mooi om te zien hoe collega’s in Houtwijk dit oppakken en samen bouwen aan het nieuwe karakter van de locatie.”

HWW zorg is één van de grootste zorgaanbieders van Den Haag. De 7 woonzorgcentra verspreid over de stad zijn echte Haagse ontmoetingsplaatsen waar iedereen welkom is. Cliënten kunnen hier zelfstandig wonen en als zij intensieve zorg nodig hebben, kunnen zij terecht in één van de verpleeghuizen. De wijkteams van HWW zorg bieden thuiszorg in heel Den Haag. De wijkverpleegkundigen helpen bij de persoonlijke verzorging, maar bijvoorbeeld ook bij het innemen van medicijnen of complexere verpleegkundige handelingen. Cliënten zijn bij HWW zorg verzekerd van hooggekwalificeerde verpleging, behandeling en zorg, door een multidisciplinair behandelteam. Dit bestaat uit onder andere artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, geestelijk verzorgers, psychologen, maatschappelijk werkers en specialisten ouderengeneeskunde.

Samen werken aan een betekenisvol leven, vanuit gelijkwaardigheid, ontwikkeling en verbinding, dat biedt de Raphaëlstichting. Zij verleent op meerdere plekken zorg aan zo’n 1200 mensen met een verstandelijke beperking en is daarnaast actief in de psychiatrie. De Raphaëlstichting werkt met ruim 1.300 medewerkers en ruim 400 vrijwilligers vanuit een antroposofisch geïnspireerde zorgvisie waarin de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker voorop staat.

Deel deze pagina: mail

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Geef hier jouw advertentie op