Header achtergrond

Over het ontstaan van Plegan-opleidingen voor verpleegkundigen

Sonja van Hees beschrijft het ontstaan van de Plegan-opleidingen op de website van Antropos.nu:

Het ontstaan zou je kunnen beschrijven in de vorm van een beeld. Het beeld is een bron waaruit stroompjes zijn ontsprongen die samengekomen zijn in de rivier die nu Plegan opleidingen heet.

De bron is onze afdeling V&VN Antroposofische zorg. In de tijd van de oorsprong van de opleidingen eind jaren zestig begin jaren zeventig bestond deze afdeling nog niet, maar hadden wij de Nederlandse Vereniging voor Antroposofisch Verpleegkundige (NVAV). Deze vereniging is ontstaan, omdat onze verpleegkundige voorgangers zich toen al bewust waren dat samenwerken landelijk en internationaal een orgaan nodig heeft.

Vanuit de vereniging en ook daarvoor gaven onze voorgangers, als lid van de vereniging, op persoonlijke titel cursussen,  zoals zieken thuis of wikkelen. Uit deze activiteiten is vanaf eind jaren zeventig vanuit de vereniging een oriëntatiecursus ontstaan. Deze oriëntatie had toen een totaal andere vorm qua tijd en inhoud, maar in het kader van verder dragen is het goed ons te realiseren dat de oriëntatiecursus sindsdien al bestaat. Deze cursus is in de loop der tijd door veel verschillende verpleegkundigen georganiseerd en als verantwoordelijken gedragen.

Een ander initiatief vanuit de vereniging is de voortgezette opleiding vanuit antroposofie. In 1982 is een groep van vijfentwintig verpleegkundigen bijeengeroepen door het toenmalig bestuur van onze beroepsvereniging. Zij hebben met maandelijkse bijeenkomsten de voortgezette opleiding in twee jaar voorbereid. Van deze groep zijn twaalf verpleegkundigen overgebleven.

Het bestuur van de Willem Zeylmans van Emmichoven-kliniek heeft gevraagd de opleiding te starten. Waardoor in september 1984 de eerste voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit antroposofie daadwerkelijk van start is gegaan. Inmiddels bestaat de opleiding negenendertig jaar. In al deze jaren is minimaal om het jaar een groep verpleegkundigen opgeleid.

Bij de start van de opleiding hebben de twaalf verpleegkundigen van de voorbereidingsgroep zich omgedoopt tot initiatiefgroep. Zij hebben van 1984 tot en met halverwege 1991 op persoonlijke titel de financiële verantwoordelijkheid voor de voortgezette opleiding, en de kort daarna voor de nascholingsdagen gedragen. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid was buitenproportioneel en ook niet meer van deze tijd, waardoor in 1990 een proces is opgestart om in samenspraak met de vereningen een andere vorm te vinden. In 1991 mondde dit uit in Plegan opleidingen. Kortom de vereniging, en later de afdeling, is altijd nauw betrokken geweest bij de opleiding en de leden van de afdeling hebben tot op heden invloed op de scholingen die worden gegeven.

Plegan opleidingen als rivier is ontstaan uit de bron van onze afdeling V&VN Antroposofische zorg, van waaruit verschillende stroompjes zijn ontsproten, de verschillende opleidingen.

Vanaf de jaren zestig zijn de opleidingen steeds verder gedragen door mensen die zich hebben verbonden met het onderwijs voor verpleegkundigen vanuit antroposofie. Het uitgangsidee is nog steeds actueel; de praktijk ondersteunen door onderwijs te creëren, zodat collega’s zich een zelfstandige positie kunnen verwerven in hun reguliere beroep, verbonden met antroposofie. Het is nog zo actueel dat het idee steeds weer door nieuwe mensen verder wordt gedragen.

Sonja van Hees, verpleegkundige BA, verpleegkundig specialist psychiatrie

Deel deze pagina: mail

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Geef hier jouw advertentie op