Header achtergrond

Persoonsgericht werken in de antroposofische gezondheidszorg

‘Wat doen jullie eigenlijk in die antroposofische gezondheidszorg? En waarom? En werkt het wel en is er evidence?’

Beroepsverenigingen, opleidingen of onderzoekers in het veld van de antroposofische gezondheidszorg kennen dit soort vragen maar al te goed uit hun gesprekken met bijvoorbeeld collega-zorgprofessionals, collega-opleidingen (bijvoorbeeld vaktherapie en fysiotherapie), studenten, verwijzers, zorgverzekeraars en auditcommissies. ‘Onbekend maakt vaak nog onbemind, en niet-verantwoord maakt meestal niet betaald.’

Het is verheugend dat er in de gezondheidszorg steeds meer aandacht is voor persoonsgerichte zorg, en het versterken van vitaliteit, eigen regie en gezondheid van patiënten, zowel preventief als curatief. Thema’s waar de antroposofische gezondheidszorg met haar meer dan 100 jaar ervaring prima aan kan bijdragen.

Alleen moet dan wel de ervaringskennis worden geëxpliciteerd en op basis van consensus binnen de beroepsvereniging als praktijkmethode beschreven. Vervolgens is het noodzakelijk om de methode theoretisch te onderbouwen en de kwaliteit ervan door onderzoek aan te tonen. Dit zijn veelal de voorwaardes om überhaupt in aanmerking te komen voor erkenning en financiering.

Wie zich hiervoor sterk maakt is het inmiddels vijftien jaar bestaande lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden. ‘Om deze stappen te kunnen zetten moeten we samenwerken: als zorgprofessionals, onderzoekers, en opleiders; maar ook: antroposofisch en regulier. Het lectoraat wil deze samenwerking graag de komende projectperiode van 4 jaar samen met al deze partijen vorm geven.’

Daartoe organiseert het op 12 mei in Leiden een netwerksymposium voor en met de beroepspraktijk, het onderwijs en onderzoekers uit het veld van antroposofische gezondheidszorg en andere geïnteresseerden: ‘Persoonsgericht werken in de Antroposofische Gezondheidszorg’.

Deel deze pagina: mail

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Geef hier jouw advertentie op