Header achtergrond

Persoonsgericht werken in de antroposofische gezondheidszorg

‘Wat doen jullie eigenlijk in die antroposofische gezondheidszorg? En waarom? En werkt het wel en is er evidence?’

Beroepsverenigingen, opleidingen of onderzoekers in het veld van de antroposofische gezondheidszorg kennen dit soort vragen maar al te goed uit hun gesprekken met bijvoorbeeld collega-zorgprofessionals, collega-opleidingen (bijvoorbeeld vaktherapie en fysiotherapie), studenten, verwijzers, zorgverzekeraars en auditcommissies. ‘Onbekend maakt vaak nog onbemind, en niet-verantwoord maakt meestal niet betaald.’

Het is verheugend dat er in de gezondheidszorg steeds meer aandacht is voor persoonsgerichte zorg, en het versterken van vitaliteit, eigen regie en gezondheid van patiënten, zowel preventief als curatief. Thema’s waar de antroposofische gezondheidszorg met haar meer dan 100 jaar ervaring prima aan kan bijdragen.

Alleen moet dan wel de ervaringskennis worden geëxpliciteerd en op basis van consensus binnen de beroepsvereniging als praktijkmethode beschreven. Vervolgens is het noodzakelijk om de methode theoretisch te onderbouwen en de kwaliteit ervan door onderzoek aan te tonen. Dit zijn veelal de voorwaardes om überhaupt in aanmerking te komen voor erkenning en financiering.

Wie zich hiervoor sterk maakt is het inmiddels vijftien jaar bestaande lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden. ‘Om deze stappen te kunnen zetten moeten we samenwerken: als zorgprofessionals, onderzoekers, en opleiders; maar ook: antroposofisch en regulier. Het lectoraat wil deze samenwerking graag de komende projectperiode van 4 jaar samen met al deze partijen vorm geven.’

Daartoe organiseert het op 12 mei in Leiden een netwerksymposium voor en met de beroepspraktijk, het onderwijs en onderzoekers uit het veld van antroposofische gezondheidszorg en andere geïnteresseerden: ‘Persoonsgericht werken in de Antroposofische Gezondheidszorg’.

Vraag & aanbod

Cursus & opleiding
Zit er een leraar in jou? Ontdek het tijdens de open dag vrijeschool Pabo op zaterdag 16 december 2023 of zaterdag 3 februari 2024. www.hsleiden.nl/vrijeschool-pabo
Diversen
Jaarthema 2024: Het grote ademritme van de maan in ruim 18 jaar De maan verschijnt elke maan anders. Haar karakteristieke eigenschappen in winter, lente, zomer en herfst worden van 2015 tot 2024 steeds opvallender. www.liesbethbisterbosch.org/
Cursus & opleiding
Za 27 januari. Grote Open Dag Warmonderhof. 10.00 - 14.00 uur. Kom alles te weten over de opleidingen. Met rondleidingen, informatiesessies en meer. Info + aanmelden: aereswarmonderhof.nl/contact/aanmelden-open-dagen
Geef hier jouw Vraag & aanbod op