Header achtergrond

Positieve reacties van ministers op Groenboerenplan

Biojournaal meldt op 7 juli 2022 dat gisteren namens duizenden biologische, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren het Groenboerenplan aan ministers Staghouwer en Van der Wal is aangeboden. "Het allerbelangrijkste is dat vooral minister Van der Wal ons plan heeft omarmd. Ze was heel duidelijk in haar bewoording: 'Het systeem is op', zei ze", aldus Bert van Ruitenbeek, die heel blij is met de positieve reactie van de ministers. "We hebben met een brede alliantie, breder dan alleen de bio- en BD-boeren, een stap gezet om aan tafel te komen. Na een hele hoos van boosheid komen wij met een ander geluid. Dit is omarmd door deze politici, nu willen we voor de aanbevelingen aan tafel komen om mee te kunnen praten over een langetermijnvisie voor de landbouw met passende financiële instrumenten en wet- en regelgeving die zorgen dat duurzaam boeren loont. We staan open om onze kennis en ervaringen te delen." 

Bert, directeur Stichting Demeter, nam het initiatief samen met Bregje Hamelynck van de Federatie van Agro-ecologische Boeren. "We hebben het echt samen neergezet en we zijn heel blij dat we met alle ondertekenaars tot een tiental heldere aanbevelingen zijn gekomen en nu een heel breed front kunnen vormen."

Bij de overhandiging heeft Bert benadrukt de reductie van stikstof belangrijk is, maar dat het gaat om een echte omslag waarin landbouw aan de basis moet komen te staan voor oplossingen voor klimaat, bodem en waterkwaliteit. "Dat betekent geen landbouwgif, geen kunstmest en een grondgebonden veeteelt. Dat is wat de ondertekenaars bindt en onderdeel moet worden van een langetermijnbeleid." Van der Wal sloeg volgens hem vooral heel sterk aan op het verhaal van de bodem. "Het is niet 'no farmers no food', maar 'no soil no food'. Als we uiteindelijk de natuurlijke hulpbronnen niet meer hebben, kunnen we niks meer produceren. Onder vier ogen zei ze tegen me dat het systeem gewoon op is."

Minister Staghouwer gaf aan dat er een plan komt om biologisch te stimuleren. Bert: "Ik vind dat belangrijk, maar ook een veel te kleine boodschap. Natuurlijk is het goed om biologisch te stimuleren, maar als we over tien jaar 5 of 10% meer biologisch hebben, zijn we er nog lang niet. We moeten naar een robuuste, klimaatneutrale multifunctionele en meer regionale landbouw. Er moet echt een radicale omslag gemaakt worden. Nederland kan daar met z’n dichtbevolkte delta een voortrekkersrol in gaan spelen in de wereld. De landbouw moet dienstbaar zijn voor de hele samenleving. Dan heb je wel echt perspectief nodig waar boeren enthousiast van worden en verantwoordelijkheid worden genomen door alle ketenpartijen. Daar is gisteren hopelijk een belangrijke stap voor gezet."

Deel deze pagina: mail

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Geef hier jouw advertentie op