Header achtergrond

Terugdringen van antibioticaresistentie met complementaire middelen

Erik Baars, arts-onderzoeker en lector Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden, alsmede als senior onderzoeker verbonden aan het Louis Bolk Instituut in Bunnik, houdt een blog bij op de website van Antroposofie Magazine. In 2018 meldde hij daar dat gewone koorts nooit te hoog kan zijn: ‘Koorts moeten we heel anders bekijken dan we altijd gedaan hebben.’

In januari 2019 schreef hij over antibioticaresistentie en de bijdrage van complementaire en integratieve gezondheidszorg: ‘Het is algemeen bekend dat antibiotica te vaak en ook onjuist, wanneer het niet echt nodig is, worden voorgeschreven. De complementaire gezondheidszorg kan een bijdrage leveren hier verandering in te brengen. Want daar is veel klinische ervaring (in de praktijk) met middelen om infecties te behandelen, soms al honderd jaar lang. Dit zijn middelen die in veel gevallen niet wetenschappelijk zijn getest, maar in de praktijk prima blijken te werken. Een aantal is al wel wetenschappelijk getest en de resultaten hiervan zijn veelbelovend. Zulke middelen kunnen allemaal dienen als alternatief antibioticum.’

Want de gewone middelen kunnen steeds vaker niet meer op tegen bacteriën die daartegen resistent zijn geworden. ‘Wereldwijd doen overheden en andere beleidsmakers wat ze kunnen om de antibioticaresistentie terug te dringen. De wetenschap wordt gestimuleerd om oplossingen te vinden. In dat kader was er in juni 2018 een conferentie in Brussel om inzichten en ervaringen vanuit decomplementaire gezondheidszorg (CAM) in Europa op het gebied van antibioticaresistentie bij elkaar te brengen in het kader van een JPIAMR-project met een Europese subsidie.’

De reguliere gezondheidszorg zet antibiotica in als bestrijdingsmiddel. Complementaire middelen hebben een ander doel, namelijk om de eigen veerkracht van de patiënt te vergroten.

‘Het zijn individugeoriënteerde middelen, die speciaal per individueel geval worden voorgeschreven. Dat maakt ze ook minder makkelijk te onderzoeken.’

Erik Baars besluit zijn blog met: ‘We hopen de bekendheid én de acceptatie ervan met inspanningen als van de internationale onderzoeksgroep (onder leiding van het Louis Bolk Instituut en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg) en EUROCAM (Europese belangenbehartiger van CAM) te vergroten en daardoor mee te helpen de antibioticaresistentie terug te dringen.’

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Geef hier jouw advertentie op