Header achtergrond

Training kringlooplandbouw op BD-bedrijven

Agrarische ondernemers die aan de slag willen met kringlooplandbouw op hun eigen bedrijf zijn deze herfst en winter van harte welkom bij de vierdaagse training Kringlooplandbouw bij zes biodynamische boeren en tuinders in elke regio van Nederland. Deelnemers aan de training kunnen hun eigen kringloopbedrijfsplan maken. De training is een initiatief van de Biodynamische Vereniging. 

De land- en tuinbouw moet inspelen op veranderingen. De maatschappij stelt meer en meer eisen. Inputs als kunstmest worden steeds duurder. Droogte, overvloedige buien: ook het weer verandert. Hoe gaan moderne agrarische ondernemers hiermee om?

Kringlooplandbouw kan dan een oplossingsrichting zijn. Melkveehouder en akkerbouwer Ben van Tilburg in Hornhuizen teelt bijvoorbeeld zijn eigen veevoer. Hij is succesvol met nieuwe mengteelten, zoals de combinatie mais en stokbonen. Ben heeft een goed verdienmodel door lagere kosten en hogere prijzen. Hij stelt zijn bedrijf open voor collega’s als Werkplaats Kringlooplandbouw. Hij verzorgt komende herfst en winter een training over kringlooplandbouw in Hornhuizen, op de grens van Groningen en Friesland.

Ben van Tilburg doet dit als agrarisch ondernemer samen met vijf andere collega’s, die door het hele land trainingen kringlooplandbouw
geven op agrarische bedrijven, de werkplaatsen, waar ze al decennialang werken met het sluiten van de kringlopen. Deze boeren hebben veel praktische ervaringskennis en staan open voor vragen.

Agrarische ondernemers die willen werken aan een gezonde bodem en een duurzaam landbouwbedrijf, kunnen deelnemen aan de training kringlooplandbouw. Verschillende vragen komen aan bod: hoe te werken met (bedrijfseigen) compost? Hoe dierlijke mest slim inpassen in de vruchtwisseling? Hoe kunnen reststromen worden benut? Of hoe met lokale samenwerking kringlopen gesloten kunnen worden? En vooral: Hoe kan het verdienmodel worden verbeterd door lagere kosten door minder inputs van buiten?

Voor wie? Deze trainingen zijn speciaal bedoeld voor agrarische ondernemers met interesse in het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf. Deelnemers leren hoe ze met de natuur kunnen samenwerken aan een levende en actieve bodem. Ervaren biodynamische boeren en tuinders en deskundige trainers werken met de deelnemers aan een concreet plan voor het eigen bedrijf.

Informatie en opgave: Agrarische ondernemers met belangstelling vinden meer informatie over deelname opWERKPLAATSENKRINGLOOPLANDBOUW.NL. De 4-daagse trainingen starten in de herfst en winter van 2023. De trainingen worden gegeven op agrarische bedrijven in Dronten, Almere, Hornhuizen, Sint Maartensvlotbrug, Raalte en Oostelbeers. Naast melkveehouderij en akkerbouw is er speciale aandacht voor de sectoren bloembollen, varkenshouderij en tuinbouw met zaadvermeerdering. De kosten zijn 280 euro per deelnemer. De biodynamische boeren verzorgen de training kringlooplandbouw samen met deskundige trainers van het Louis Bolk Instituut, Land & Co en met sectorspecifieke adviseurs.

Het project Werkplaatsen Kringlooplandbouw is een initiatief van de Biodynamische Vereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV en de EU. Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Deel deze pagina: mail

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Geef hier jouw advertentie op