Header achtergrond

Van gestrand Landbouwakkoord naar gedragen Voedselakkoord

Groene boeren willen doorpakken en samen met de overheid werken aan de totstandkoming van een Voedselakkoord. Ze bieden zich aan om in gesprek te gaan en met een positieve grondhouding, in het geloof dat het kan, te werken aan het voedselsysteem van morgen.

Nu al zorgen Groene boeren voor gezond en duurzaam voedsel. Ze maken daarbij optimaal gebruik van slimme oplossingen die de natuur hen biedt en waarvan ze elke dag weer mogen leren; van natuurlijke plaagbestrijding tot natuurlijke bemesting en het optimaal benutten van water. Ze zijn onderdeel van een ecosysteem dat ze op natuurlijke wijze in stand houden, versterken ook. Door bijvoorbeeld het vastleggen van koolstof, de komst van meer biodiversiteit toe te juichen en de lucht-, bodem- en waterkwaliteit te verbeteren, gaat de uitstoot van zoiets als stikstof als vanzelf omlaag.

Ze doen dit niet zozeer voor zichzelf als wel om een duurzaam voedselsysteem een dienst te bewijzen. Een systeem dat nu al gedragen wordt door duizenden boeren en tienduizenden andere mensen en hun collectieven. Dan hebben we het over Biologische boeren, Biologisch Dynamische boeren, Herenboeren, Caring Farmers en CSA-tuinders. En dáár weer omheen weten ze zich omringd door tal van maatschappelijke organisaties en ngo’s met hun achterban, wetenschappers, grondfondsen, kennisinstellingen en banken.

Groene boeren bieden op korte en lange termijn voedselzekerheid. Ze zijn nou eenmaal minder afhankelijk van dure input van ver. Door hun manier van werken, dragen ze als vanzelf bij aan klimaatherstel, meer biodiversiteit en een veerkrachtig bodem- en watersysteem. Groene boeren leveren dus voedsel met hoge maatschappelijke baten.

Zo beschouwd brengen Groene boeren de doelstellingen van dit kabinet dichterbij; een kabinet dat onder andere streeft naar een groei van biologische boeren naar 15% in 2030 en concepten als Land van Ons, Aardpeer en korte ketens wil stimuleren. Dat is nog een hele opgave, vooral omdat onze maatschappelijke winst door het huidig agri- en foodcomplex nauwelijks wordt gewaardeerd, laat staan toegejuicht. Wel zagen ze in het onlangs gestrande Landbouwakkoord dat de eerste tekenen van waardering van duurzaamheid in de keten zichtbaar werd, onder meer door de inzet van ecosysteemdiensten.

Consumenten als drager

Maar er zijn meer stappen nodig en ook mogelijk. Waar het écht om draait, is verbinding met en waardering door consumenten. Zij zijn met hun dagelijkse keuzes in staat het voedselsysteem te sturen. Groene boeren weten hoe je burgers/consumenten/collectieven verbindt aan de voedselproductie. Als je jezelf er als burger onderdeel van voelt, komt de waardering van gezond en duurzaam geproduceerd pas echt op gang.

Datzelfde geldt voor de financiering van grond – die een sleutelrol vervult in de hele transitie. Groene boeren hebben ook hierin veel ervaring opgedaan. Zij kunnen inmiddels putten uit verschillende modellen die écht werken. Zo kunnen zijinstromers inmiddels Groene boer worden. Hoe mooi is dat, meer boeren! Meer boeren die hun dieren voeren met reststromen uit het niet door mensen te eten deel van de humane voedselproductie. De zorg voor gezonde dieren die een dierwaardig leven kunnen leiden staat voor hen op de eerste plaats.

Nu het kabinet zich beraadt op hoe verder na het stranden van het Landbouwakkoord dat geen akkoord werd, bieden Groene boeren graag hun kennis, expertise en perspectieven aan. Zij werken graag in nauw overleg met het kabinet aan een voedselsysteem dat gezond, duurzaam voedsel voortbrengt op goede gronden, voor iedereen betaalbaar is én waaraan de boer ook een goede boterham kan verdienen.

Hun startpunt is dat wat de toekomst nodig heeft, niet wat de dag van vandaag te bieden heeft of tekortkomt. Vervolgens vertalen ze het toekomstperspectief naar de te zetten stappen, vandaag en morgen. Zij zijn het aan hun kinderen en kleinkinderen verplicht.

Zij trekken daarbij graag samen op met jonge boeren en hun vertegenwoordigers. Ze geloven dat ze door deze fase heen komen, als ze met alle partijen gezamenlijk de toekomst schetsen en deze met vertrouwen tegemoet treden.

Graag komen ze in gesprek om vervolgens met een constructieve, positieve grondhouding te werken aan het voedselsysteem van morgen. De Groene boeren en hun burgerachterban bewijzen elke dag dat het kan en dat het zo de wereld voor boer en burger zoveel mooier maakt.

Meer info: https://www.groenboerenplan.nl/actueel

Deel deze pagina: mail

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Geef hier jouw advertentie op