Header achtergrond

Verhalen van innovatieve, andersdenkende boeren op Warmonderhof

Warmonderhof BBL studenten

De keuzedeeldagen van de BBL-opleidingen van Warmonderhof zijn een walhalla voor de studenten. Woensdag 3 april konden zij de verhalen horen van innovatieve, andersdenkende boeren; echte voorbeelden voor als zijzelf straks op de markt komen als biodynamisch of biologisch tuinder of boer.

De plenaire lezing werd verzorgd door Geert van der Veer, medeoprichter van Herenboeren Nederland; een initiatief dat steeds populairder wordt. Er zijn inmiddels 21 Herenboerderijen en er zijn er tientallen in oprichting. Geert vertelde waar zijn visionaire idee vandaan kwam, en wat dit betekent voor de toekomst van de landbouw. Website Herenboeren of beluister het interview van Lex Bohlmeijer met Geert van der Veer.

De jaarlijkse keuzedeeldag is een geliefd onderdeel van de studie biodynamische landbouw op Warmonderhof. Ben je ook geïnteresseerd in een opleiding in deze richting? Bekijk welke opleidingsmogelijkheden er zijn op onze boerderij-leslocatie in Dronten. Meld je aan voor een van deze informatiedagen.

Burgerboerderij de Patrijs is een melkveehouderij die aan het transformeren is tot gemengd, natuurinclusief en agro-ecologisch bedrijf, dat producten levert aan mensen in de directe omgeving. Hierbij gaan ze uit van natuurlijke principes en creëren ze een divers systeem dat tegen een stootje kan. Ze proberen de kringlopen te sluiten en hebben koeien, varkens, groenteteelt, akkerbouw, bomen en meer. Je kan er je boodschappen doen en werken met veel 'burgerboeren’ of vrijwilligers. Website De Patrijs.

De Biesterhof is een regeneratieve burgerboerderij die op 25 hectare landbouwgrond gezond en biologisch voedsel verbouwt, de bodem en de biodiversiteit verbetert en een gemeenschap opbouwt. Ze pachten de grond van Land van Ons en verbouwen daarop groenten, akkerbouwgewassen, kruiden, fruit en noten. Ook zijn ze bezig om twee voedselbossen aan te planten. Als de bomen wat groter zijn, zien zij een rol voor schapen en kippen in een ondersteunende rol binnen hun agro-ecosysteem. Blog Biesterhof

Maria van Boxtel heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van startende ondernemers in de biologische landbouw en is medeoprichter van Landgilde. Samen met Lian Kasper heeft ze een tweetal brochures geschreven waarin de vragen ‘hoe kom ik aan grond?’ en ‘hoe kom ik aan geld?’ centraal staan. Met veel praktische voorbeelden. Daarover vertelde zij tijdens de keuzedeeldag. Website van Landgilde.

Richard en Mariska zijn bosboer en bosboerin. Midden in het bos van Landgoed Boschhoeve houden ze onder andere bosvarkens, runderen en kippen. De dieren vormen een onderdeel van het natuurlijke ecosysteem. Daarnaast zijn ze bezig met het aanplanten van fruit- en notenbomen in een agroforestry-systeem van bosweides. Sinds vorig jaar is de zelfoogsttuin Boeren in het Bos ook een onderdeel van het gemengde bedrijfssysteem. Daarvoor hebben ze ook gekeken naar de natuurlijke hydrologie van hun percelen om zo een optimale waterhuishouding te stimuleren. Website Boeren in het Bos.

Ondernemerstuin Un Bietje Groen is een tuin voor groene ondernemers die werken aan een duurzame en leefbare toekomst met initiatieven en projecten die daaraan bijdragen. Er wordt volop geëxperimenteerd en de natuur staat daarbij centraal. Daarmee wordt kennis ontwikkeld en gedeeld die duurzame verandering in gang kan zetten. Het Groen Paviljoen is een experimentele natuurlijke tuin die gedijt op regen en dauw en waar ook voor het opkweken geen water gegeven wordt. Door natuurlijke processen te imiteren en te gaan spelen met de reststromen van collega's ontstaan leuke nieuwe oplossingen om de kringlopen te sluiten. Website Het Groen Paviljoen

Alfons van den Hoek heeft met zijn glastuinbouwbedrijf een interessante ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen jaren. Van gespecialiseerde, gangbare tomatenteler is hij omgeschakeld naar biologisch en sinds vorig jaar mogen ze zich demonstratie-bedrijf duurzame landbouw noemen. Alfons houdt zich namelijk ook bezig met het energie-vraagstuk in de glastuinbouw en heeft van het perceel naast de kassen een agro-forestryperceel gemaakt met fruit- en notenbomen. Wat is de toekomst van de glastuinbouw in Nederland? En hoe kan de glastuinbouw versterkt worden met agro-forestry en vice versa? Website Natuurlijk Tomaat 

Stadsboerderij Almere is een akkerbouwbedrijf met daarbovenop groenteteelt, zoogkoeien en een publieksfunctie. Ze telen namelijk tussen de nieuwbouwwijken van Almere. Mensen uit de stad kunnen kennismaken met (biodynamische) landbouw en meegenieten van het boerenbedrijf. De stad Almere profiteert van een milieuvriendelijk, duurzaam beheer van haar groene ruimte. En de boeren kunnen dankzij de stad toekomst geven aan hun bedrijf. Hoe ga je om met al die belanghebbenden en druk op ruimte in en rond de stad? Hoe werkt dat eigenlijk akkerbouw en stadslandbouw samen? Website Stadsboerderij Almere.

Tuin de Es is een tuinderij, winkel, zorgboerderij en een inspirerende groene plek voor evenementen. Alles in het verlengde van samen gezond genieten van al het goede dat de natuur en duurzame landbouw voortbrengt. Daarnaast is Tuin de Es een demobedrijf voor duurzame landbouw. Zo hebben ze de ruimte om te experimenteren met nieuwe teeltmethoden en kunnen ze dit delen met andere geïnteresseerden, onder meer door het organiseren van rondleidingen en intervisiegroepen. Hoe kan je zorg en experimentele landbouw combineren?
Wil je meer weten? Website Tuin de Es. 

Ronald van der Vight is als oud BBL-student van Warmonderhof werkzaam bij de Herenboeren Willemshoeve. Daar is hij als fruitteler verantwoordelijk voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van de fruitboomgaard. De Herenboerderij is een gemengd bedrijf met directe afzet. Maar voor het telen van fruit is weer andere kennis en vaardigheden nodig dan voor de groenteteelt of veehouderij. Hoe past de fruitteelt dan in het gemengde bedrijf en waar moet je op letten? Hoe werkt fruit met een directe afzet? Wat betekent dit dan voor alle agro-forestry initiatieven van de laatste tijd? Website Herenboeren Willemshoeve

Deel deze pagina: mail

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Geef hier jouw advertentie op