Header achtergrond

Zet de bodem-gewasrelatie centraal in je bedrijfsvoering

Themadag duurzaam bodembeheer voor boeren op 1 december 2023.

Warmonderhof organiseert vrijdag 1 december de Themadag duurzaam bodembeheer voor boeren die willen weten welke maatregelen ze op het eigen bedrijf kunnen nemen in het licht van de huidige ontwikkelingen in de landbouw. De themadag is een brede oriëntatie op de aspecten die samen tot duurzaam bodembeheer leiden. Aan bod komen: bodemkwaliteit; organische stof en koolstof/stikstof, veranderende mechanisatie, potentie van toevoegmiddelen en meststoffen, bemesting rondzetten in de toekomst. www.warmonderhoftrainingen.nl

De Themadag duurzaam bodembeheer gaat over de trends in het voedselsysteem waar boeren en tuinders op moeten reageren en de kracht van de bodem-gewasrelatie wanneer je die centraal zet in de bedrijfsvoering. De themadag is sterk gericht op professionals uit de landbouwpraktijk. Deze dag gaat over bodem, mechanisatie, toevoegmiddelen en meststoffen, bemesting in de toekomst. De trainer is Ruud Hendriks, practor kringlooplandbouw van Aeres MBO en docent bodemvruchtbaarheid op Aeres MBO Dronten Warmonderhof.

Inhoud van de themadag

Er komen vragen aan bod als: Welke functies heeft organische stof; kwantitatief en kwalitatief? Hoe verhoudt bodemopbouw zich tot de klimaatdiscussie rond CO2-vastlegging? Wat is de bijdrage van koolstofvastlegging aan bodemverbetering (klimaatrobuustheid)? Wanneer wordt het financieel aantrekkelijk om koolstofboer te worden? Wordt het Compost of Bokashi? Wortelexudaten zijn het nieuwe goud. Hoe is de relatie tussen gewas en bodem(leven)? Welke grondbewerkingsopties dragen bij aan een betere bodem? Er wordt ingegaan op lichtere machines, robots, ondiepere bodembewerking met de eco-ploeg, Niet Kerende Grondbewerking, rijpadensystemen en grotere wielafstand.

Ook wordt ingegaan op bemesting in de toekomst. Kunstmest wordt duurder en de beschikbaarheid staat onder druk. Parallel daaraan zal ook de beschikbaarheid van organische mest afnemen als gevolg van afnemende veehouderij (koeien, varkens en kippen). Reststromen nemen de rol over, maar in hoeverre is dat voldoende en realistisch? Welke voor- en nadelen heeft de inzet van humane mest? Wat kan een bodem zelf naleveren via verwering? Wat bieden gesteentemeel, zeewier en zeezout voor mogelijkheden? De tendens van biologisch en duurzaam werken levert een scala aan middelen op die bodemverbeterend kunnen werken. Regeneratief is de trend, en die wordt met veel potentiële stoffen ingevuld zoals Serenade, Blue N, Myrazonit, Bokashi, er zijn veel soorten te koop. De trainer gaat behalve op meststoffen ook in op bacteriën, schimmels en fermentatie.

Praktisch

De Themadag duurzaam bodembeheer duurt een hele dag en wordt gehouden op vrijdag 1 december van 09:30 tot 17:00 uur. De locatie is de Hofzaal op Warmonderhof, aan de Wisentweg 12 te Dronten. De kosten bedragen 165 euro.
Lees meer of meld je aan via de website www.warmonderhoftrainingen.nl

Deel deze pagina: mail

Actieve vakanties

DeDae Zomerweek 14 t/m 19 juli. Enthousiastelingen voor bewegingskunst opgelet!...

Boeken

Tuinlied van Alma Huisken is hét klimaatbewuste tuin -en kookboek voor...

Vakanties

ZONNEMAIRE,Zeeland,ECO-BUITEN KAMERS waar RUST & RUIMTE met weids...

Geef hier jouw advertentie op