Header achtergrond

BVS Schooladvies

Deskundigen van BVS-schooladvies komen naar scholen toe voor een duurzame ontwikkeling van vrijeschoolonderwijs. Zij werken vanuit het antroposofisch mensbeeld aan onderwijsvernieuwing.

Antroposofie doen... in de samenleving