Header achtergrond

Dynamische Oordeelsvorming®

Dynamische Oordeelsvorming® is een instrument om het oordeelsvermogen te versterken, doorslaggevend hierbij is het stellen van de juiste vragen.

Antroposofie doen... in de samenleving