Header achtergrond

European Council for Steiner Waldorf Education ECSWE

Dit is een internationale non-profit organisatie van 27 nationale vrijeschoolverenigingen, die 775 vrijescholen in 28 Europese landen vertegenwoordigt.

Antroposofie doen... in de samenleving