Header achtergrond

International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education

Deze internationale organisatie voor vrijeschoolkleuteronderwijs is een orgaan van de cultuurimpuls van Rudolf Steiner en de wereldwijde vrijeschoolbeweging.

Antroposofie doen... in de samenleving