Header achtergrond

Pädagogische Sektion am Goetheanum

Deze sectie is een afdeling van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap van de Algemene Antroposofische Vereniging aan het Goetheanum in Zwitserland, bedoeld om de antroposofisch geïnspireerde pedagogie te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Antroposofie doen... in de samenleving