Header achtergrond

Vereniging voor vrije opvoedkunst

De Vereniging voor Vrije Opvoedkunst is een onafhankelijke Vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de vrijeschoolpedagogie.

Antroposofie doen... in de samenleving