Header achtergrond

Waldorf Communications

Waldorf Communications beoogt de belangstelling voor en het bewustzijn over antroposofie te helpen bevorderen door middel van film, vertalingen en (het ondersteunen van) projecten.

Antroposofie doen... in de samenleving