Header achtergrond

Vacature kinder- en jeugdpsychiater Kindertherapeuticum Zeist

Vacature 0,2-0,6 FTE

Geen dag is hetzelfde in het Kindertherapeuticum. Dat maakt jouw baan als kinder-en jeugdpsychiater behoorlijk divers. Je werkt in nauwe samenwerking met collega’s. Als Kinder- en Jeugdpsychiater verzorg je als onderdeel van een multidisciplinair team diagnostisch psychiatrisch onderzoek dat gecoördineerd wordt door een van de GZ-psychologen of kinderartsen.

Daarnaast kun je als casemanager verantwoordelijk zijn voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met een psychiatrische aandoening. Dan beoordeel je de binnengekomen aanmelding op zorgzwaarte en je stelt een diagnostisch team samen. Je voert een intakegesprek met de ouders en zorgt voor psychiatrisch onderzoek van het kind. Het kind wordt door een multidisciplinair team onderzocht en eventueel behandeld maar jij houdt de regie in de diagnostische fase en het vervolgtraject. Dit betekent dat je:

  • de kinderbespreking met het team leidt,
  • adviesgesprekken met de ouders voert,
  • contacten onderhoudt met andere partijen zoals CJG school en voogdij-instanties,
  • rapporteert aan ouders en verwijzers over de diagnostiek en behandeling,
  • andere teamleden ondersteunt in strategische kwesties met betrekking tot de hulpverlening

Lees meer.