Header achtergrond

Gemeenschapsvorming

Wanneer je in een gemeenschap leeft en werkt, kun je iets voor de ander betekenen en leer je je verbinden met elkaar. Gemeenschapsvorming is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn: Respect en gelijkwaardigheid, Omgevingskunde, Ritme en Rituelen, Werk en Beroepsontwikkeling, Ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.