Header achtergrond

Individuele, ontwikkelingsgerichte begeleiding

Gerichtheid op subtiele signalen, mogelijkheden en talenten kan verrassende resultaten opleveren! Ontwikkelingsgerichte Begeleiding is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn: Gemeenschapsvorming, Respect en gelijkwaardigheid, Omgevingskunde, Ritme en Rituelen, Werk en Beroepsontwikkeling.

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.