Header achtergrond

Jaap van der Wal over 'Fenomenologische embryologie'

Embryoloog Jaap van der Wal te gast in The Trueman Show: hij biedt een andere kijk op ons bestaan voor de geboorte. Met zijn fenomenologische benadering vestigt Jaap van der Wal de aandacht op het feit dat we meer zijn dan alleen een fysiek lichaam. Hiermee maakt hij duidelijk dat de gangbare wetenschap niet het laatste woord heeft als het gaat om de betekenis van ons bestaan.

In deze aflevering  van de Trueman Show vertelt Jaap van der Wal aan interviewe Jorn Luka hoe al zijn jaren onderzoek ertoe hebben geleid dat hij zich is gaan verdiepen in fenomenologische embryologie. Ook verklaart hij in welke facetten de reguliere wetenschap tekort schiet als het gaat om het begrijpen van het biologische organisme. Zo uit hij zijn weerstand tegen het concept van de penetratie van een eicel en benadrukt bovendien dat volgens hem ons ontstaan niet voortkomt uit een lichaam, maar eerder dóór het lichaam. Een mooie aflevering met een hoop nieuwe inzichten.