Header achtergrond

Omgevingskunde

Een omgeving die verzorgd is en aandacht krijgt, levert een bijdrage aan ons welbevinden. Scorlewald is een woon-werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Omgevingskunde is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waar vervolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt. De andere vijf kernwaarden zijn: Gemeenschapsvorming, Respect en gelijkwaardigheid, Ritme en Rituelen, Werk en Beroepsontwikkeling, Ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.