Header achtergrond

Relatievorming: Respect en Gelijkwaardigheid

Wanneer je ervan uitgaat dat alle mensen gelijkwaardig zijn en van elkaar kunnen leren, dan beïnvloedt dat je benadering van een mens met een hulpvraag. Respect en Gelijkwaardigheid is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn: Gemeenschapsvorming, Omgevingskunde, Ritme en Rituelen, Werk en Beroepsontwikkeling, Ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.