Header achtergrond

Ritme en Rituelen

Ritme en rituelen geven je houvast en structuur. En in de uitvoering ervan ben je betrokken met elkaar. Ritme en Rituelen is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn: Gemeenschapsvorming, Respect en gelijkwaardigheid, Omgevingskunde, Werk en Beroepsontwikkeling, Ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.