Header achtergrond

School in Beeld: Stichting vrijescholen Athena informatiefilm voor vrijescholen

Film van zes minuten uit 2016. Vrijscholen Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt. Naast veertien basisscholen is er een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen van 4 tot 20 jaar). Naast de ondersteuning van de aangesloten vrijescholen zetten wij ons in om vrijeschoolonderwijs in het algemeen te bevorderen: Stichting Athena.