Header achtergrond

School in Beeld: vrijeschoolonderwijs op de basisschool

Vanuit de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is in 2013 een informatiefilm gemaakt om een indruk te geven van het vrijeschoolonderwijs (basisschool) in Zuid-Holland. Vrijeschool http://www.svzh.nl