Header achtergrond

Werken en beroepsontwikkeling

Een beroep leren dat bij je past en werk doen dat nut heeft is fijn. En je levert een bijdrage aan de wereld om je heen. Werk en Beroepsontwikkeling is onderdeel van de zes kernwaarden van de sociaaltherapie, die ontwikkeld zijn vanuit het antroposofisch gedachtegoed en waarvolgens op onder andere Scorlewald wordt gewerkt . De andere vijf kernwaarden zijn: Gemeenschapsvorming, Respect en gelijkwaardigheid, Omgevingskunde, Ritme en Rituelen, Ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Scorlewald is een woon/werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking.